Pracownia Sygnałów Bioelektrycznych

Z Brain-wiki


Zajęcia w roku 2023: 8:45-12


Zasady zaliczenia pracowni

Materiał zajęć jest podzielony na bloki tematyczne. W każdym bloku studenci mają do wykonania zestaw ćwiczeń. Pod koniec każdego bloku przewidziana jest prezentacja uzyskanych wyników.

 1. Wyniki ćwiczeń przedstawiamy w postaci prezentacji komputerowej bazującej na jupyter-notebooku; czas trwania — 10, maksymalnie 15 minut.
 2. Należy uwzględnić wyniki wszystkich części ćwiczeń w danym dziale.
 3. Należy zadbać o prawidłową postać wykresów, w tym w szczególności:
  • obecność opisów osi (w miarę możliwości jednostek);
  • spójne zakresy osi i skalowanie wykresów;
  • właściwy dobór skali (tak, aby uwidocznić najważniejsze rzeczy);
  • obecność tytułów i innych podpisów ułatwiających zrozumienie prezentowanych treści.
 4. Prezentacja wyników powinna uwzględniać:
  • przypomnienie, co było liczone (i jak, jeśli trzeba);
  • na co należy zwrócić uwagę w prezentowanych wynikach;
  • interpretację wykresów.
   Część z tych informacji można dołożyć do rysunków w postaci krótkich wyjaśnień.
 5. Ocenie podlegają:
  • kompletność prezentacji;
  • czytelność prezentowanych wielkości i zjawisk;
  • merytoryczna poprawność wypowiedzi.

Materiały

 1. Spotkanie I (Wprowadzenie)
  1. 03.03.2023
 2. Spotkania II - V (EKG)
  1. 10.03.2023 - pomiary
  2. 17.03.2023 - detekcja pików R i tętno
  3. 24.03.2023 - analiza HRV
  4. 31.03.2023 - analiza HRV
  5. 5.04.2023 - prezentacje
 3. Spotkanie VI - VIII (EMG)
  1. 14.04.2023 - wprowadzenie, pomiary, analiza ćwiczenie I
  2. 21.04.2023 - analiza ćwiczenie I
  3. 28.04.2023 - analiza ćwiczenie I
  4. 5.05.2023 - analiza sygnału online (ćwiczenie V), analiza ćwiczenie III i ćwiczenie IV
  5. 12.05.2023 - Juwenalia
  6. 19.05.2023 - prezentacje EMG
 4. Spotkanie IX - XI (EOG)
  1. 26.05.2023
  2. 2.06.2023
 5. Spotkanie (GSR)
  1. 16.06.2022